LoglanPlugin 2006


Andrzej Chwedoruk
(ac228881@students.mimuw.edu.pl)

LoglanPlugin jest wtyczka do srodowiska Eclipse, ktora umozliwia edycję programow napisanych w Loglanie. Pozwala rowniez na wygodną edycje programu napisanego w tymze jezyku, wraz z kolorowaniem slow kluczowych oraz zawieraloby tak zaawansowane cechy jak refaktoryzacja, biezace sprawdzanie skladni czy podpowiadanie kontekstowe.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wymagania.
2. Opis instalacji.
3. Tworzenie i uruchomienie nowego projektu.

 

1. Wymagania

Do uruchomienia aplikacji LoglanPlugin wymagane są:
 - Platforma Eclipse (najlepiej wersja 3.2)
- Java 5.0

2. Opis instalacji 

Aby uruchomić LoglanPlugin należy skopiowac pliki "loglanplugin_1.0.0.jar" oraz "loglanplugindoc_1.0.0.jar" (znajdujące się na plycie w katalogu src/) do katalogu Plugins, ktory znajduje sie w katalogu Eclipse.
Nastepnie nalezy uruchomic platforme Eclipse, ktory automatycznie wykryje nowo dodane wtyczki. Należy jeszcze skopiować na dysk katalog loglan oraz wyeksportowac scieżkę do niego:
export PATH=(sciezka do katalogu loglan)/loglan:$PATH
Teraz juz mozna korzystac ze wszystkich funkcji LoglanPlugin.

3. Tworzenie i uruchomienie nowego projektu

Aby moc uzywac jezyka Loglan, nalezy utworzyc nowy projekt Loglanu (LoglanProject). W tym celu z menu File -->New --> Other (ewentualnie po nacisnieciu kombinacji klawiszy Ctrl+N) wybieramy Loglan Project. Nastepnie musimy dodac nowy plik loglanowski:
zaznaczajac nasz nowy projekt a nastepnie wybierajac z menu opcje New --> Other --> LoglanFile. Podajemy nazwe dla nowego pliku np: nowy.log.
Kazdy nowy projekt musi zawietac plik z dyrektywa kompilacji --> _make. Nalezy go utworzyc. W pliku tym musimy napisac polecenia kompilacji naszego glownego pliku np:
    loglan nowy.log
    gen nowy
Podczas edycji pliku po kazdym zapisaniu pliku (po akcji Ctrl+S) sprawzona zostanie jego skladnia, a ewentualne bledy wyswietlone zostaną w postacji markerow. Jesli nie wykryte zostana zadne bledy mozemy uruchomic nasz projekt. Aby to zrobic z menu Run nalezy wybrac Run As.. --> Loglan Application. Wtedy zostanie wykonany nasz program a jego wyniki zostana wypisane w oknie konsoli.