Arytmetyka Algorytmiczna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Lem
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Przyczynki do problemu Collatza)
(Na problem Collatza)
 
(Nie pokazano 27 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 13: Linia 13:
 
:(N1) <math>\color{blue} (\forall n) (n+1 \neq 0 ) </math>
 
:(N1) <math>\color{blue} (\forall n) (n+1 \neq 0 ) </math>
 
:(N2) <math>\color{blue} (\forall n)(\forall m)(n+1=m+1 \Rightarrow n=m)</math>
 
:(N2) <math>\color{blue} (\forall n)(\forall m)(n+1=m+1 \Rightarrow n=m)</math>
:(N3) <math>\color{blue} (\forall n)[m:=0; \mathbf{while}\ m \neq n\ \mathbf{do}\ n:=n+1\ \mathbf{od}](m=n)</math>
+
:(N3) <math>\color{blue} (\forall n)[m:=0; \mathbf{while}\ m \neq n\ \mathbf{do}\ m:=m+1\ \mathbf{od}](m=n)</math>
 
Niektóre fakty
 
Niektóre fakty
  
Linia 37: Linia 37:
 
Oba te fakty sa konsekwencją ostatniego twierdzenia Fermata.
 
Oba te fakty sa konsekwencją ostatniego twierdzenia Fermata.
  
== Przyczynki do problemu Collatza ==
+
== Na problem Collatza ==
  
L. Collatz sformułował swoją hipotezę w r. 1937, do dzisiaj nie znamy dowodu tej tezy ani kontrprzykladu.
 
:<math>(\forall n \in N)\left \{ \begin{array}{l} \mathbf{while}\ n\neq 1\ \mathbf{do}\\ \quad \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi}\\ \mathbf{od}\end{array}\right\} (n=1)  </math>
 
  
<small>''co czytamy''</small>: dla każdej liczby naturalnej n, powyżej podany program (Collatza) kończy swoje obliczenia.<br />
+
The newest version<br />
 +
[[Media:DowodStopu-20-12-2018.pdf ]]
  
Istnieje obszerna literatura tego zagadnienia. Ustanowiono nagrodę pieniężną za rozwiązanie problemu.
 
  
Spostrzeżenie
+
[22 września 2018] Poniżśze  wersje planowanego artykułu, zob. poniżej, obarczone są błędem.
  
'''Fakt 1''' W modelu niestandardowym arytmetyki liczb naturalnych z dodawaniem algorytm Collatza ma obliczenia nieskończone. Zob. dodatek A w pracy [[Media:On-Euclids-algorithm-2018.pdf]] i sprawdź, że argumenty wykazujące niemożność udowodnienia algorytmu Euklidesa w elementarnej arytmetyce liczb naturalnych (teorii Peano) przenoszą się na przypadek algorytmu Collatza.<br />
+
Older versions<br />
  
'''Fakt 2''' Jeśli hipoteza Collatza jest prawdziwa to istnieje jej dowód w algorytmicznej teorii liczb naturalnych.
+
[[Media:Na twierdzenie Collatza 20-11-2018.pdf]]<br />
  
 +
[[Media:OnCollatzTheorem14Sep2018.pdf]]<br />
  
Korzystając z rachunku programów tj. logiki algorytmicznej możemy formułę stopu tego programu zapisać tak<br />
+
[[Media:OnCollatzTheorem13Sep2018.pdf]]
  
:<math>\bigcup\, \{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} (\exists k \ n=2^k)  </math>
+
[[Media:OnCollatzTheorem--12Sep2018.pdf]]<br />
  
Stosując wielokrotnie aksjomat Ax21 otrzymamy równoważną formułę<br />
+
  [[Media:OnCollatzTheorem12Sep2018.pdf]]
:<small> <math>\begin{array}{l}
+
\bigcup\, \{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} (\exists k \ n=2^k) \Leftrightarrow  \\
+
 
+
(\exists k \ n=2^k) \lor \\ \qquad \bigcup\, \{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} \left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}(\exists k \ n=2^k)\right ) \Leftrightarrow  \\
+
 
+
(\exists k \ n=2^k) \lor  \left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\ \qquad  \bigcup\, \{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} \left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^2 (\exists k \ n=2^k)\right )  \Leftrightarrow  \\
+
\end{array}</math></small>
+
 
+
Przyjmujemy następującą definicję indukcyjną ciągu podzbiorów zbioru <math>N</math><br />
+
<math>S_0=\{n \in N:\,\exists k\,\ n=2^k \}</math><br />
+
<math>S_1=\{n \in N:\,3n+1 \in S_0 \}</math><br />
+
<math>S_2=\{n \in N:\ n/2 \in S_1 \}</math><br />
+
<math>S_{k+1}=\{n \in N:\ n\ \mathrm{jest\ nieparzyste\ i\ }3n+1 \in S_k \ \mathrm{lub\ n\ parzyste \ i\ }n/2 \in S_k \}</math><br />
+
 
+
Hipoteza Collatza jest równoważna następującemu zdaniu<br />
+
:<math>N= \mathop\bigcup_{i=0}^\infty\,S_i </math> <br />
+
 
+
Warto zbadać właściwości podzbiorów <math>S_k </math> <br />
+
Zbiór (warstwa) <math>S_0</math> ma oczywiste własności. <br />
+
Kolejna warstwa <math>S_1=\{5, 21,85, 341, \dots \} </math> . Elementy tej warstwy możemy wyznaczyć posługując się następującymi zależnościami <math> a_1=5, \ \ a_{j+1}= 4*a_j+1</math>.  <br />
+
Warstwa <math>S_2</math> opisana jest wzorami <math> b_1=10, \ \ b_{j+1}= 2*(4*b_j+1)</math>.<br />
+
 
+
Hipoteza Collatza jest równoważna hipotezie następującej:<br />
+
''Każda liczba naturalna <math> n </math> jest numerem pary <math>\langle i,j \rangle </math>, takiej , że <math> i </math>  jest numerem warstwy w której znajduje się liczba <math> n </math>, a <math> j </math>  jest numerem liczby <math> n </math>  w tej warstwie. ''
+

Aktualna wersja na dzień 20:58, 20 gru 2018

Jest to zalążek dłuższego tekstu.


Algorytmiczna teoria liczb naturalnych, w skrócie arytmetyka algorytmiczna, jest sformalizowaną teorią wyznaczoną przez trójkę [math]\langle \mathcal{L, C, A} \rangle[/math] gdzie

- [math] \mathcal{L}[/math] jest językiem algorytmicznym. Alfabet języka zawiera zbiór zmiennych, funktory: [math] +1, 0 [/math], predykat [math] = [/math] oraz operatory logiczne [math] \lor, \land, \implies. \neg [/math], funktory programotwórcze  :=, while do od oraz zbiór symboli pomocniczych: nawiasy, przecinek etc.
- [math] \mathcal{ C}[/math] jest operacją konsekwencji wyznaczoną przez aksjomaty i reguły wnioskowania logiki algorytmicznej oraz pojęcie dowodu. Operacja konsekwencji przyporzadkowuje każdemu zbiorowi Z formuł zbiór formuł posiadających dowód w oparciu o zbiór Z.
- [math] \mathcal{A}[/math] jest to zbiór złożony z trzech formuł wyliczonych poniżej

Aksjomaty algorytmicznej teorii liczb naturalnych:

(N1) [math]\color{blue} (\forall n) (n+1 \neq 0 ) [/math]
(N2) [math]\color{blue} (\forall n)(\forall m)(n+1=m+1 \Rightarrow n=m)[/math]
(N3) [math]\color{blue} (\forall n)[m:=0; \mathbf{while}\ m \neq n\ \mathbf{do}\ m:=m+1\ \mathbf{od}](m=n)[/math]

Niektóre fakty

Operacje dodawania i mnożenia są programowalne

Algorytm Euklidesa

Jesteśmy szczęśliwi mogąc przedstawić nowy dowód poprawności algorytmu Euklidesa.
Zob. poniższy artykuł Media:On-Euclids-algorithm-2018.pdf.

W wielkim skrócie:Algorytmiczny aspekt ostatniego twierdzenia Fermata

  • Pewien program PF4 ma obliczenie dowolnej długości (tj. zapetla sie).
  • Pewien program PF5 zawsze zakończy swe obliczenia.

Oba te fakty sa konsekwencją ostatniego twierdzenia Fermata.

Na problem Collatza

The newest version
Media:DowodStopu-20-12-2018.pdf


[22 września 2018] Poniżśze wersje planowanego artykułu, zob. poniżej, obarczone są błędem.

Older versions

Media:Na twierdzenie Collatza 20-11-2018.pdf

Media:OnCollatzTheorem14Sep2018.pdf

Media:OnCollatzTheorem13Sep2018.pdf

Media:OnCollatzTheorem--12Sep2018.pdf

Media:OnCollatzTheorem12Sep2018.pdf