Головна сторінка

Z Lem
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

22px-English language.svg.png Main page     Flag of Poland.svg.png Strona główna


Лотар Коллатц ( у 1937 році) мав рацію !

Карта

На цих сторінках ми представляємо чотири дослідницькі проєкти: Алгоритмічна логіка(з 1968), Loglan'82(з 1978), SpecVer(2007), Lem(2012). Перші два проєкти дали багато результатів і будуть використовуватися ще багато років.


♥ Дослідницький проєкт "Алгоритмічна логіка" займається відкриттям законів рахунку програм і знаходить застосування у верифікації програм, тобто у доведенні істинності таких властивостей програм, як коректність, відсутність циклів тощо. Мова алгоритмічної логіки дозволяє не лише виражати властивості алгоритмів (програм), а й забезпечує аксіоматизацію багатьох структур даних. Це стосується як відомих і необхідних в алгоритміці структур даних (наприклад, стеки, бінарні дерева пошуку, купи і т. д.), так і багатьох структур, що вивчаються в математиці. Можна вважати, що математика займається дослідженням, чи є дана формула [math] \alpha [/math] істинною у даній структурі [math] \mathbb{A} [/math]. Однак більшість структур не можна описати за допомогою аксіом, записаних у логіці першого порядку! Прийняття мови алгоритмічної логіки (або коротше, алгоритмічної мови) дозволяє представити ...

Алгоритмічна логіка
Листівка з алгоритмічної логіки

♥ Дослідницький проєкт "Loglan'82" сприяв створенню однойменної об'єктно-орієнтованої та розподіленої мови програмування. Публікація мови та розповсюдження компілятора передували дослідженням різних проблем.

Наведемо кілька прикладів:

• Вирішення проблеми безпечного та ефективного вивільнення надлишкових об'єктів.
• Вирішення проблеми (статичної) семантики, яка виникає, коли модулі класів можуть бути вкладеними (внутрішні класи) та розширеними (успадкування).
• Оригінальний протокол взаємодії об'єктів процесів, які програміст може виділити в комп'ютерній мережі (alien call protocol).
Мова Loglan була створена багато років до мов програмування C++ (1986) та Java (1995). Ці дві (та інші) мови програмування не узяли на озброєння рішень, відомих у Loglan протягом понад 30 років. Ознайомлення з Loglan може повністю змінити вашу думку про інженерію програмного забезпечення. Використовуючи знання та навички, які пропонує Loglan, ви можете значно підвищити свою кваліфікацію.
Lоglan'82
Листівка Loglan'82

LEM - це назва нового дослідницького проєкту.

Метою цього проєкту є вивчення можливості створення мови програмування з певними визначеними характеристиками (див. специфікація LEM). Мова LEM має ґрунтуватися на досягненнях проекту Loglan'82 та використовувати найкращі аспекти об'єктно-орієнтованих мов програмування новіших поколінь: Java, C++, C#, Python і т.д.
LЕM

♥ Проєкт SpecVer має на меті підтвердити корисність застосування законів алгоритмічної логіки в інженерії програмного забезпечення. Мова LEM може виявитися корисною в роботі проєкту SpеcVer.

SpеcVer

♥ Бібліотека класів і математичних знань, корисних для програмістів.
Візія майбутнього (ще один проєкт на роки роботи для багатьох людей).

Давайте почнемо з кількох питань: Чи можна вмістити математичні знання в комп'ютері? Чи можна вмістити інформатичні знання в комп'ютері? Дональд Кнут 70-х роках XX століття мав таку амбіцію, розпочинаючи створення своєї книги Мистецтво програмування. Сьогодні, через майже 50 років, комп'ютерні знання зросли і здається неможливим, що їх можна вмістити в комп'ютері. Але, по-перше, комп'ютери тепер значно більші і швидші, ніж колись, а по-друге, існує комп'ютерна мережа (Здійснилася візія С. Лема з 50-х років). Це дозволяє нам перейти до створення ескізу концепції.
Необхідно було б :

 1. Створити сховище знань, якими користуються розробники програмного забезпечення. Тут будуть знаходитися бібліотеки класів і методів, а також знання про структури даних, в яких проводяться обчислення. Це стосується як структур реляційних (алгебраїчних), що розглядаються математиками, так і структур даних, визначених і використовуваних інженерами програмного забезпечення.
 2. Створити мову, якою розробники програмного забезпечення будуть писати свої аргументи для (друкованих, розповсюджуваних, ...) повідомлень. Така мова повинна бути зрозумілою для людей і достатньо формалізованою, щоб була можливість комп'ютерного аналізу передставлених доказів.
 3. Інструмент для перевірки достовірності доказів. Буде потрібна програма proof checker, який суттєво відрізнятиметься від Mizara та йому подібних, оскільки докази будуть записані в рахунку програм (тобто в системі AL), який багатший за рахунок предикатів.
 4. Придумати спосіб збирання та поширення знань. Чи це має бути щось на кшталт математично-алгоритмічної пошукової системи Google?

Питання

Про функціональне програмування і тому подібне.

 1. Не розумію: мене переконують перейти на функціональне програмування. Що я від цього отримаю? Кажуть, у функціональному програмуванні відсутні побічні ефекти та операції присвоєння. І що з того? Чи існують інструменти для вираження властивостей, таких як:
  a) Обчислення буде закінчене,
  b) Набір визначень не містить протиріч,
  c) Результати будуть правильними, i т.д.
 2. У 1943 році Стівен Коул Кліні довів, що будь-яку рекурсивну функцію в розумінні Гьоделя-Гербранда можна виразити оператором мінімуму ефективного [math]\mu[/math]. Чи це не означає, що в області натуральних (цілих) чисел функціональне програмування та програмування за допомогою операцій while i ін. визначають один і той самий набір обчислюваних функцій?
 3. Чи можна у функціональному програмуванні описати синтаксис такого класу програм, що обчислення будуть закінчені? Для ітераційного програмування (тобто структурного) такий критерій існує.
 4. Я прочитав такий вислів: Якби який-небуть тиран заборонив використання процедур та функцій, тоді вся інформатика зазнала б краху. Вони настільки важливі, що важко уявити програмування без використання процедур та функцій. Як це стосується теореми Кліні? тези Черча-Тюрінга?
 5. Вартість? Розглянемо послідовність Фібоначчі. Яка найкраща вартість обчислення n-го виразу цієї послідовності?

Щодо керування пам'яттю (збір сміття, висячі референції).

 1. Чи варто довільно вирішувати про відкидання інструкції, яка видаляє об'єкт?