Arytmetyka Algorytmiczna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Lem
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Przyczynki do problemu Collatza)
(Przyczynki do problemu Collatza)
Linia 75: Linia 75:
 
  \left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\
 
  \left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\
 
\left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^2(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\
 
\left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^2(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\
  \qquad  \bigcup\, \{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} \left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^3 (\exists k \ n=2^k)\right )  \Leftrightarrow  \\
+
\ \ \ \dots \\
 +
\left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^i(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\
 +
  \qquad  \bigcup\, \{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} \left (\{  \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\  n \leftarrow 3*n+1\  \mathbf{else}\  n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^{i+1} (\exists k \ n=2^k)\right )  \Leftrightarrow  \\
 
\end{array}</math>   
 
\end{array}</math>   
  
Przyjmujemy następującą definicję indukcyjną ciągu podzbiorów zbioru <math>N</math><br />
+
Inspirując się powyższymi równoważnościami przyjmujemy następującą definicję indukcyjną ciągu podzbiorów zbioru <math>N</math><br />
 
<math>S_0=\{n \in N:\,\exists k\,\ n=2^k \}</math><br />
 
<math>S_0=\{n \in N:\,\exists k\,\ n=2^k \}</math><br />
 
<math>S_1=\{n \in N:\,3n+1 \in S_0 \}</math><br />
 
<math>S_1=\{n \in N:\,3n+1 \in S_0 \}</math><br />
 
<math>S_2=\{n \in N:\ n/2 \in S_1 \}</math><br />
 
<math>S_2=\{n \in N:\ n/2 \in S_1 \}</math><br />
<math>S_{k+1}=\{n \in N:\ n\ \mathrm{jest\ nieparzyste\ i\ }3n+1 \in S_k \ \mathrm{lub\ n\ parzyste \ i\ }n/2 \in S_k \}</math><br />
+
\dots <br />
 
+
<math>S_{i+1}=\{n \in N:\ n\ \mathrm{jest\ nieparzyste\ i\ }3n+1 \in S_i \ \mathrm{lub\ n\ parzyste \ i\ }n/2 \in S_i \}</math><br />
 +
'''Fakt 3'''
 
Hipoteza Collatza jest równoważna następującemu zdaniu<br />
 
Hipoteza Collatza jest równoważna następującemu zdaniu<br />
 
:<math>N= \mathop\bigcup_{i=0}^\infty\,S_i </math> <br />
 
:<math>N= \mathop\bigcup_{i=0}^\infty\,S_i </math> <br />
Linia 93: Linia 96:
  
 
Hipoteza Collatza jest równoważna hipotezie następującej:<br />
 
Hipoteza Collatza jest równoważna hipotezie następującej:<br />
''Każda liczba naturalna <math> n </math> jest numerem pary <math>\langle i,j \rangle </math>, takiej , że <math> i </math>  jest numerem warstwy w której znajduje się liczba <math> n </math>, a <math> j </math>  jest numerem liczby <math> n </math>  w tej warstwie. ''
+
'''Fakt 4''' ''Każda liczba naturalna <math> n </math> jest numerem pary <math>\langle i,j \rangle </math>, takiej , że <math> i </math>  jest numerem warstwy w której znajduje się liczba <math> n </math>, a <math> j </math>  jest numerem liczby <math> n </math>  w tej warstwie. ''

Wersja z 13:24, 31 lip 2018

Jest to zalążek dłuższego tekstu.


Algorytmiczna teoria liczb naturalnych, w skrócie arytmetyka algorytmiczna, jest sformalizowaną teorią wyznaczoną przez trójkę [math]\langle \mathcal{L, C, A} \rangle[/math] gdzie

- [math] \mathcal{L}[/math] jest językiem algorytmicznym. Alfabet języka zawiera zbiór zmiennych, funktory: [math] +1, 0 [/math], predykat [math] = [/math] oraz operatory logiczne [math] \lor, \land, \implies. \neg [/math], funktory programotwórcze  :=, while do od oraz zbiór symboli pomocniczych: nawiasy, przecinek etc.
- [math] \mathcal{ C}[/math] jest operacją konsekwencji wyznaczoną przez aksjomaty i reguły wnioskowania logiki algorytmicznej oraz pojęcie dowodu. Operacja konsekwencji przyporzadkowuje każdemu zbiorowi Z formuł zbiór formuł posiadających dowód w oparciu o zbiór Z.
- [math] \mathcal{A}[/math] jest to zbiór złożony z trzech formuł wyliczonych poniżej

Aksjomaty algorytmicznej teorii liczb naturalnych:

(N1) [math]\color{blue} (\forall n) (n+1 \neq 0 ) [/math]
(N2) [math]\color{blue} (\forall n)(\forall m)(n+1=m+1 \Rightarrow n=m)[/math]
(N3) [math]\color{blue} (\forall n)[m:=0; \mathbf{while}\ m \neq n\ \mathbf{do}\ n:=n+1\ \mathbf{od}](m=n)[/math]

Niektóre fakty

Operacje dodawania i mnożenia są programowalne

Algorytm Euklidesa

Jesteśmy szczęśliwi mogąc przedstawić nowy dowód poprawności algorytmu Euklidesa.
Zob. poniższy artykuł Media:On-Euclids-algorithm-2018.pdf.

W wielkim skrócie:Algorytmiczny aspekt ostatniego twierdzenia Fermata

  • Pewien program PF4 ma obliczenie dowolnej długości (tj. zapetla sie).
  • Pewien program PF5 zawsze zakończy swe obliczenia.

Oba te fakty sa konsekwencją ostatniego twierdzenia Fermata.

Przyczynki do problemu Collatza

L. Collatz sformułował swoją hipotezę w r. 1937, do dzisiaj nie znamy dowodu tej tezy ani kontrprzykladu.

[math](\forall n \in N)\left \{ \begin{array}{l} \mathbf{while}\ n\neq 1\ \mathbf{do}\\ \quad \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi}\\ \mathbf{od}\end{array}\right\} (n=1) [/math]

co czytamy: dla każdej liczby naturalnej n, powyżej podany program (Collatza) kończy swoje obliczenia.

Istnieje obszerna literatura tego zagadnienia. Ustanowiono nagrodę pieniężną za rozwiązanie problemu.

Spostrzeżenie

Fakt 1 W modelu niestandardowym arytmetyki liczb naturalnych z dodawaniem algorytm Collatza ma obliczenia nieskończone. Zob. dodatek A w pracy Media:On-Euclids-algorithm-2018.pdf i sprawdź, że argumenty wykazujące niemożność udowodnienia algorytmu Euklidesa w elementarnej arytmetyce liczb naturalnych (teorii Peano) przenoszą się na przypadek algorytmu Collatza.

Fakt 2 Jeśli hipoteza Collatza jest prawdziwa to istnieje jej dowód w algorytmicznej teorii liczb naturalnych.


Korzystając z rachunku programów tj. logiki algorytmicznej możemy formułę stopu tego programu zapisać tak

[math]\bigcup\, \{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} (\exists k \ n=2^k) [/math]

Stosując wielokrotnie aksjomat Ax21 otrzymamy kolejne równoważne formuły

[math]\begin{array}{l} \bigcup\, \{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} (\exists k \ n=2^k) \Leftrightarrow \\ (\exists k \ n=2^k) \lor \\ \qquad \bigcup\, \{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}(\exists k \ n=2^k)\right ) \Leftrightarrow \\ (\exists k \ n=2^k) \lor \\ \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\ \qquad \bigcup\, \{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^2 (\exists k \ n=2^k)\right ) \Leftrightarrow \\ (\exists k \ n=2^k) \lor \\ \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\ \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^2(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\ \qquad \bigcup\, \{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^3 (\exists k \ n=2^k)\right ) \Leftrightarrow \\ \dots \\ (\exists k \ n=2^k) \lor \\ \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\ \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^2(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\ \ \ \ \dots \\ \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^i(\exists k \ n=2^k)\right ) \lor \\ \qquad \bigcup\, \{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \} \left (\{ \mathbf{if}\ n\ is\ odd \ \mathbf{then}\ n \leftarrow 3*n+1\ \mathbf{else}\ n\leftarrow n \div 2 \ \mathbf{fi} \}^{i+1} (\exists k \ n=2^k)\right ) \Leftrightarrow \\ \end{array}[/math]

Inspirując się powyższymi równoważnościami przyjmujemy następującą definicję indukcyjną ciągu podzbiorów zbioru [math]N[/math]
[math]S_0=\{n \in N:\,\exists k\,\ n=2^k \}[/math]
[math]S_1=\{n \in N:\,3n+1 \in S_0 \}[/math]
[math]S_2=\{n \in N:\ n/2 \in S_1 \}[/math]
\dots
[math]S_{i+1}=\{n \in N:\ n\ \mathrm{jest\ nieparzyste\ i\ }3n+1 \in S_i \ \mathrm{lub\ n\ parzyste \ i\ }n/2 \in S_i \}[/math]
Fakt 3 Hipoteza Collatza jest równoważna następującemu zdaniu

[math]N= \mathop\bigcup_{i=0}^\infty\,S_i [/math]

Warto zbadać właściwości podzbiorów [math]S_k [/math]
Zbiór (warstwa) [math]S_0[/math] ma oczywiste własności.
Kolejna warstwa [math]S_1=\{5, 21,85, 341, \dots \} [/math] . Elementy tej warstwy możemy wyznaczyć posługując się następującymi zależnościami [math] a_1=5, \ \ a_{j+1}= 4*a_j+1[/math].
Warstwa [math]S_2[/math] opisana jest wzorami [math] b_1=10, \ \ b_{j+1}= 2*(4*b_j+1)[/math].

Hipoteza Collatza jest równoważna hipotezie następującej:
Fakt 4 Każda liczba naturalna [math] n [/math] jest numerem pary [math]\langle i,j \rangle [/math], takiej , że [math] i [/math] jest numerem warstwy w której znajduje się liczba [math] n [/math], a [math] j [/math] jest numerem liczby [math] n [/math] w tej warstwie.