PawelG: Różnice pomiędzy wersjami

Z Lem
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
 
# Czy potrafisz odgadnąc co ten program robi i sformułować odpowiednie twierdzenie?
 
# Czy potrafisz odgadnąc co ten program robi i sformułować odpowiednie twierdzenie?
 
# Czy potrafisz je udowodnić?
 
# Czy potrafisz je udowodnić?
 +
# Czy potrafisz podać dowód w którym posługujesz sie wyłącznie aksjomatami rachunku programów (''alias'' AL), aksjomatami liczb naturalnych i regułami wnioskowania rachunku programów. Tak by czytelnik Twojego dowodu mógł zweryfikowac kazdy krok Twego rozumowania?
  
<math>
+
 
  \begin{tabular}{l}
+
  '''program''' PawelG;   (* autor Paweł Gburzyński, 1983, <ref>Loglan Summer School, 1983, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski</ref>  *)  
123\=456\=789\=012\=345\=678\=901\=\kill  
+
   '''var''' A: '''arrayof''' integer;  
\textbf{program} PawelG;\ \ (* autor Paweł Gburzyński, 1983, \cite{Zabo83}\ \ *)   \+ \\
+
   '''var''' n, k,  j, licz: integer ;   
   var A: arrayof integer; \\
+
   '''unit''' DrukujA: '''procedure''';
%  const l=1, u=8;  (* \textit{te liczby mozesz zmienic} *)\\
+
       '''var''' j: integer  
   var n, k,  j, licz: integer ; \smallskip \\  
+
   '''begin'''
   unit DrukujA: \textbf{procedure}; \+ \\
+
       '''for''' j := 1 '''to''' n '''do''' write(A[j]) '''od''';  
       var j: integer\- \\
+
       writeln
   \textbf{begin} \+ \\
+
   '''end''' DrukujA;   
       \textbf{for} j:=1 \textbf{to} n \textbf{do} write( A(j)) \textbf{od}; \\
+
   '''-----''' 
       writeln \- \\
+
   '''unit''' F: '''procedure''';
   \textbf{end} DrukujA;  \bigskip \\
+
       '''var''' i: integer;
   \\ 
+
   '''begin'''
   \textbf{unit} F: \textbf{procedure};\+ \\
+
       '''if''' k=n+1 '''then''' 
       var i: integer; \- \\
+
           '''call''' DrukujA; licz := licz+1
   \textbf{begin} \+ \\
+
       '''else''' 
       \textbf{if} k=n+1 \textbf{then} \+ \\
+
         '''for''' i:= 1 '''to''' n
           \textbf{call} DrukujA; \ licz := licz+1 \- \\
+
         '''do''' 
       \textbf{else} \+ \\
+
           '''if''' A[i]=0 '''then''' 
         \textbf{for} i:= 1 \textbf{to} n \\
+
               A[i] := k; k := k+1;
         \textbf{do} \+ \\
+
               '''call''' F;            
           \textbf{if} A[i]=0 \textbf{then} \+ \\
+
               k := k-1; A[i]:=0
               A[i] := k; k := k+1; \\
+
           '''fi''';
               \textbf{call} F; \\           
+
         '''od''';
               k := k-1; A[i]:=0 \- \\
+
       '''fi''';
           \textbf{fi}; \- \\
+
        '''return'''
         \textbf{od}; \- \\
+
   '''end''' F;
       \textbf{fi};\ \  \textbf{return}\- \\
+
'''begin''' 
   \textbf{end} F; \- \medskip \\
+
  readln(n);
\textbf{begin} \+ \\
+
   '''array''' A '''dim'''(1:n);
readln(n); \\
+
   '''for''' j := 1 '''to''' n '''do''' A[j] := 0 '''od''';
   array A dim(1:n); \quad    \\
+
   k :=1;
%  l:=lower(A); u:=upper(A); (* Tu l=1 oraz u=n *)\\
+
  licz:=0;
   \textbf{for} j := 1 \textbf{to} n \textbf{do} A[j] := 0 \textbf{od}; \\
+
   '''call''' F;
   k :=1;\ \ licz:=0; \\
+
   writeln(``Bywaj``)
   \textbf{call} F; \\
+
'''end''' PawelG
   writeln(''Bywaj``) \- \\
+
 
\textbf{end} PawelG \\ 
+
<references/>
\end{tabular} 
+
</math>
+

Aktualna wersja na dzień 11:36, 23 mar 2020

Poniżej znajdziesz niewielki program.

 1. Czy potrafisz odgadnąc co ten program robi i sformułować odpowiednie twierdzenie?
 2. Czy potrafisz je udowodnić?
 3. Czy potrafisz podać dowód w którym posługujesz sie wyłącznie aksjomatami rachunku programów (alias AL), aksjomatami liczb naturalnych i regułami wnioskowania rachunku programów. Tak by czytelnik Twojego dowodu mógł zweryfikowac kazdy krok Twego rozumowania?


program PawelG;  (* autor Paweł Gburzyński, 1983, [1] *)  
 var A: arrayof integer; 
 var n, k,  j, licz: integer ; 
 unit DrukujA: procedure; 
   var j: integer 
 begin 
   for j := 1 to n do write(A[j]) od; 
   writeln 
 end DrukujA; 
 -----  
 unit F: procedure;
   var i: integer; 
 begin 
   if k=n+1 then 
     call DrukujA; licz := licz+1 
   else 
    for i:= 1 to n 
    do 
     if A[i]=0 then 
       A[i] := k; k := k+1; 
       call F;       
       k := k-1; A[i]:=0 
     fi; 
    od; 
   fi;
    return
 end F; 
begin 
 readln(n); 
 array A dim(1:n); 
 for j := 1 to n do A[j] := 0 od; 
 k :=1;
 licz:=0; 
 call F; 
 writeln(``Bywaj``) 
end PawelG
 1. Loglan Summer School, 1983, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski