PawelG: Różnice pomiędzy wersjami

Z Lem
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 3: Linia 3:
 
# Czy potrafisz je udowodnić?
 
# Czy potrafisz je udowodnić?
  
<math>
+
 
  \begin{tabular}{l}
+
  '''program''' PawelG;\ \ (* autor Paweł Gburzyński, 1983, \cite{Zabo83}\ \ *)  
123\=456\=789\=012\=345\=678\=901\=\kill  
+
   '''var''' A: '''arrayof''' integer;  
\textbf{program} PawelG;\ \ (* autor Paweł Gburzyński, 1983, \cite{Zabo83}\ \ *)   \+ \\
+
   '''var''' n, k,  j, licz: integer ;   
   var A: arrayof integer; \\
+
   '''unit''' DrukujA: '''procedure''';
%  const l=1, u=8;  (* \textit{te liczby mozesz zmienic} *)\\
+
       '''var''' j: integer  
   var n, k,  j, licz: integer ; \smallskip \\  
+
'''begin''' 
   unit DrukujA: \textbf{procedure}; \+ \\
+
       writeln
       var j: integer\- \\
+
'''end''' DrukujA;    
  \textbf{begin} \+ \\
+
   '''unit''' F: \textbf{'''procedure'''};
      \textbf{for} j:=1 \textbf{to} n \textbf{do} write( A(j)) \textbf{od}; \\
+
       '''var''' i: integer;
       writeln \- \\
+
   \textbf{'''begin'''}
  \textbf{end} DrukujA; \bigskip \\
+
       \textbf{if} k=n+1 \textbf{then}
   \\ 
+
           \textbf{call} DrukujA; \ licz := licz+1
  \textbf{unit} F: \textbf{procedure};\+ \\
+
       \textbf{else}
       var i: integer; \- \\
+
         \textbf{for} i:= 1 \textbf{to} n
   \textbf{begin} \+ \\
+
         \textbf{do}
       \textbf{if} k=n+1 \textbf{then} \+ \\
+
           \textbf{if} A[i]=0 \textbf{then}
           \textbf{call} DrukujA; \ licz := licz+1 \- \\
+
               A[i] := k; k := k+1;
       \textbf{else} \+ \\
+
               \textbf{call} F;            
         \textbf{for} i:= 1 \textbf{to} n \\
+
               k := k-1; A[i]:=0
         \textbf{do} \+ \\
+
           \textbf{fi};
           \textbf{if} A[i]=0 \textbf{then} \+ \\
+
         \textbf{od};
               A[i] := k; k := k+1; \\
+
       \textbf{fi};\ \  \textbf{return}  
               \textbf{call} F; \\           
+
   \textbf{end} F;
               k := k-1; A[i]:=0 \- \\
+
'''begin''' 
           \textbf{fi}; \- \\
+
  readln(n);
         \textbf{od}; \- \\
+
   array A dim(1:n);
       \textbf{fi};\ \  \textbf{return}\- \\
+
   '''for''' j := 1 '''to''' n '''do''' A[j] := 0 '''od''';
   \textbf{end} F; \- \medskip \\
+
   k :=1;
\textbf{begin} \+ \\
+
  licz:=0;
readln(n); \\
+
   '''call''' F;
   array A dim(1:n); \quad    \\
+
   writeln(''Bywaj``)
%  l:=lower(A); u:=upper(A); (* Tu l=1 oraz u=n *)\\
+
'''end''' PawelG
   \textbf{for} j := 1 \textbf{to} n \textbf{do} A[j] := 0 \textbf{od}; \\
+
   k :=1;\ \ licz:=0; \\
+
   \textbf{call} F; \\
+
   writeln(''Bywaj``) \- \\
+
\textbf{end} PawelG \\ 
+
\end{tabular} 
+
</math>
+

Wersja z 11:54, 16 mar 2020

Poniżej znajdziesz niewielki program.

 1. Czy potrafisz odgadnąc co ten program robi i sformułować odpowiednie twierdzenie?
 2. Czy potrafisz je udowodnić?


program PawelG;\ \ (* autor Paweł Gburzyński, 1983, \cite{Zabo83}\ \ *)  
 var A: arrayof integer; 
 var n, k,  j, licz: integer ; 
 unit DrukujA: procedure; 
   var j: integer 
begin 
   writeln 
end DrukujA;   
 unit F: \textbf{procedure};
   var i: integer; 
 \textbf{begin} 
   \textbf{if} k=n+1 \textbf{then} 
     \textbf{call} DrukujA; \ licz := licz+1 
   \textbf{else} 
    \textbf{for} i:= 1 \textbf{to} n 
    \textbf{do} 
     \textbf{if} A[i]=0 \textbf{then} 
       A[i] := k; k := k+1; 
       \textbf{call} F;       
       k := k-1; A[i]:=0 
     \textbf{fi}; 
    \textbf{od}; 
   \textbf{fi};\ \ \textbf{return} 
 \textbf{end} F; 

begin

 readln(n); 
 array A dim(1:n); 
 for j := 1 to n do A[j] := 0 od; 
 k :=1;
 licz:=0; 
 call F; 
 writeln(Bywaj``) 

end PawelG